Kanskje byens viktigste café?

Frænd cafe

Mer enn bare en cafe


Hvem er vi?


Stavanger Kvinnesenter og Kia Velferd & Arbeid Stavanger startet et samarbeid i 2022 med en felles drøm om å åpne et varmt og inkluderende sted med rom for alle. Stedet skulle gjenspeile våre verdier i hver eneste lille søm; fra start til ferdig produkt. Sammen var vi opptatt av felleskap og å ivareta verdier som likeverd og respekt, samt troen på at mangfold tilfører noe unikt og verdifullt til lokalsamfunnet. Vi var opptatt av bærekraft, sosial rettferdighet, og å ta vare på sårbare grupper i vårt samfunn. Etter timevis med kreativt arbeid ble konseptet FRÆND født. 

Navnet Frænd oppstod på bakgrunn av det norrøne navnet frændi, frjándi 'slektning; venn', eller av frjá 'elske'; Av samme opphav kommer også det danske ordet frænde, svensk frände, islandsk frændi. Frændi har også røtter til navnet venn på tysk og engelsk; jf. tysk Freund, engelsk friend .For oss innebærer nettopp  Frænd å være et sted der man kan føle seg inkludert og velkommen som en slektning eller venn. Det gjenspeiler alle våre verdier om å ta vare på felleskapet, være inkluderende, være sosial rettferdig, og være venn med miljøet. 

I Frænd er vi opptatt av å gi kvinner med flerkulturell bakgrunn nye muligheter i arbeidslivet. Det gjenspeiles i måten vi jobber på, maten vi selger, og ved å drive arbeidstrening. Vi har troen på at når disse kvinnene blir gitt reelle muligheter til arbeid, blir vi et rikere samfunn, samtidig som kvinnene er gode rollemodeller for sine familier og medsøstre.

Hos oss får du kaffe, mat, produkter og klær med mening, og det du som kunde legger igjen bidrar til at vi sammen kan løfte opp og fram kvinner som har masse å komme med!


SPENNENDE NYE MATRETTER

ANNERLEDES DESSERTER OG SØTE DRINKER