Kanskje byens viktigste café?

Frænd cafe

Mer enn bare en café


Hvem er vi?


Frænd Café er drevet av Kia (Kristent interkulturelt arbeid) Rogaland, og det hele startet med en drøm om å åpne et varmt og inkluderende sted med rom for alle. 

Navnet Frænd oppstod på bakgrunn av det norrøne navnet frændi, frjándi 'slektning; venn', eller av frjá 'elske'; Av samme opphav kommer også det danske ordet frænde, svensk frände, islandsk frændi. Frændi har også røtter til navnet venn på tysk og engelsk; jf. tysk Freund, engelsk friend .For oss innebærer nettopp  Frænd å være et sted der man kan føle seg inkludert og velkommen som en slektning eller venn. Det gjenspeiler alle våre verdier om å ta vare på felleskapet, være inkluderende, være sosial rettferdig, og være venn med miljøet. 

I Frænd er vi opptatt av å gi kvinner med flerkulturell bakgrunn nye muligheter i arbeidslivet. Det gjenspeiles i måten vi jobber på, maten vi selger, og ved å drive arbeidstrening. Vi har troen på at når disse kvinnene blir gitt reelle muligheter til arbeid, blir vi et rikere samfunn, samtidig som kvinnene er gode rollemodeller for sine familier og medsøstre.

Hos oss får du kaffe, mat, produkter og klær med mening, og det du som kunde legger igjen bidrar til at vi sammen kan løfte opp og fram kvinner som har masse å komme med!