HISTORIEN BAK FRÆND CAFE

 I 2021 startet Stavanger Kvinnesenter og Kia Velferd og Arbeid et samarbeid med ønske om å gjøre noe for innvandrerkvinner i regionen vår.  Stavanger Kvinnesenter er et ny oppstartet ideelt AS som arbeider for å inkludere innvandrerkvinner i arbeidslivet, Kia Velferd og Arbeid er en frivillig organisasjon som har eksistert siden 70 tallet og er en godt etablert organisasjon, med gode resultater i sitt arbeid for innvandrerkvinner. 

Etter timer med kreativt arbeid ble ideen om Frænd cafe født. Cafeen som skulle være noe mer enn bare en cafe. 

Sammen har vi utviklet en modell for arbeidsinkludering som sørger for at innvandrerkvinnene får individuelt tilpasset opplæringsopplegg. De får norskopplæring på sitt nivå gjennom Kia V&A, arbeidstrening som en del av undervisningsopplegget, i cafe FRÆND, og ansettelse og ytterlige kvalifisering og kursing i Stavanger Kvinnesenter AS. Vi ser opplæringsløpet som en helhetlig prosess. Innvandrerkvinnen får en individuell kartlegging med en veileder i Kia V&A eller Stavanger Kvinnesenter, deretter får de opplæring i norsk og arbeidsliv etter sitt nivå og evne. Arbeidsinteresser og drømmer for fremtiden blir en del av målsetning vi jobber sammen med innvandrerkvinnen for å oppnå.

 For noen vil det si å bli ansatt i Frænd Cafe eller en annen av Stavanger Kvinnesenter sine virksomheter, for andre vil det si å få en jobb en helt annen plass. Det viktigste arbeidet med FRÆND cafe er at her får de både norskopplæring i en sosiokulturell kontekst og arbeidserfaring og en fot inn i arbeidslivet.


Vår Visjon

Vår visjon er å skape et inkluderende og helhetlig konsept for alle!