Takk til alle som har bidratt!

Ønsker du/din bedrift å sponse dette viktige bidraget? Eller har du en idé til oss? Ta kontakt med Ruth Marie Keyes på 45870320/ ruth.marie.keyes@kianorge.no..